Hållbart resande

Hallbart Resande

Samtidigt som allt fler reser påverkas den globala miljön, länderna vi semestrar i och människorna som lever och arbetar i dessa länder. Inom Thomas Cook Northern Europe arbetar vi aktivt för att minimera de negativa effekterna och öka de positiva effekterna av turismen. Vi är emot alla former av illegala och exploaterande former av turism och strävar alltid efter att utgå från hållbarhetsaspekten, både när det gäller vår egen verksamhet och då vi samarbetar med lokala partners.

Våra principer och riktlinjer

Turism och resande påverkar inte enbart miljön utan även lokalbefolkningen på våra resmål. För att lyckas med detta arbete har vi inom Thomas Cook Northern Europe enats om fyra riktlinjer och principer kring hållbart resande.

1. Arbetsvillkor - Vi ska verka för att arbetsvillkoren omfattar:

 • Fackföreningsfrihet
 • Minimilöner
 • En god arbetsmiljö
 • Reglerad arbetstid

2. Barnarbete – Vi ska verka för förbud mot barnarbete (vi accepterar inga arbetstagare som är yngre än lagen i respektive land tillåter).

3. Miljö – Vi ska verka för:

 • Att påverka samarbetspartners att agera så miljömedvetet som möjligt i sin verksamhet (exempelvis energi-, vatten- och kemikalieförbrukning och källsortering).
 • Att minska mängden koldioxidutsläpp och avfall på destinationerna.
 • En sund utveckling av turismen på resmålen.
 • Att stimulera användandet av lokala produkter och arbetskraft.
LinkiconLäs mer om vårt miljöarbete

4. Barnsexturism – Vi fördömer alla former av sexuellt utnyttjande av barn och stödjer alla lagar som stiftas för att förhindra och straffa sådana brott.

Thomas Cook Northern Europe har antagit uppförandekoden för researrangörer mot barnsexhandel som grundades 1997 av ECPAT Sverige, idag en självständig organisation under namnet The Code.

Uppförandekoden består av sex kriterier:

 • Vi har upprättat en policy mot barnsexhandel.
 • Vi informerar/utbildar vår personal.
 • Vi informerar våra resenärer.
 • Vi har en klausul i alla våra hotellkontrakt.
 • Vi informerar lokala samarbetsparters om vårt ställningstagande.
 • Vi rapporterar årligen till The Code:s sekretariat.

Våra riktlinjer och principer bygger på FN:s barnkonvention och FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor, ILO:s, konventioner om deras arbetsvillkor och rättigheter i arbetslivet.

Hållbarhet inom Thomas Cook Group

Som en av världens största researrangörer har Thomas Cook Group beslutat att integrera hållbarhet och socialt engagemang som en del av sin kommersiella verksamhet. För att vara en kommersiell framgång måste vi vara både ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande. I den dagliga verksamheten innebär detta att alla delar i koncernen förbinder sig att arbeta med ett brett spektrum av långsiktiga utmaningar inom hållbarhet. Läs mer om gruppens arbete under länkarna.

LinkiconLäs mer om Thomas Cook Group hållbarhetsarbete

LinkiconTa del av vår årliga hållbarhetsrapport från Thomas Cook Group