Finansiell information

finansiell_information_top

Siffrorna avser Thomas Cook Northern Europe vars finansiella räkenskapsår (1 oktober -
30 september) följer det London-noterade börsbolaget Thomas Cook Plc (*).

 04/0505/0606/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/15
Omsättning 10 400 10 500 11 000 11 900 12 700 11 500 11 900 12 500 12 700 12 700 13 400
Passagerare (tusental) 1 496 1 479 1 450 1 500 1 450 1 400 1 500 1 520 1 500 1 500 1 500
Rörelseresultat 796 851 1 014 1 060 1 040 1 040 1 102 1 076 1 118 1 129 1 234
Antal anställda i gruppen 2 945 2 729 2 687 2 753 2 722 2 680 2 791 2 983 3 090 3 120 3 089
Marginal 7,7% 8,1% 9,2% 8,9% 8,2% 9% 9,2% 8,6% 8,8% 8,9% 9,2%

Årsredovisning

Årsredovisningen för Thomas Cook Plc finns på koncernsajten: www.thomascookgroup.com
Det finns ingen tryckt årsredovisning separat för Thomas Cook Northern Europe.

Alla siffror i MSEK om ej annat anges.

* Per den 1 september 2007 fusionerades MyTravel Plc och Thomas Cook Plc