Att producera en resa

Att Producera Resa Top

Hur "hittar" man ett nytt resmål?

Idéer om nya resmål kan komma från många olika håll. Dels följer vi på Thomas Cook självklart trender både på vår egen marknad och utomlands, framförallt våra produkt- och produktionschefer som arbetar mest med detta. Vad är det som är i ropet just nu? Vad efterfrågar våra kunder och vad är den allmänna samhällstrenden? Som stor researrangör blir vi naturligtvis också flitigt kontaktade av olika länders/områdens turistorganisationer, hotellfederationer etc.

Därutöver kommer mycket idéer upp internt. Vi som jobbar på Thomas Cook har personal och samarbetspartners i stort sett över hela världen. Tips och reseupplevelser sprids.

Vad har ni för krav på ett nytt resmål? Vilka kriterier måste uppfyllas?

Ett par grundkriterier är naturligtvis säkerheten på resmålen, framförallt politiskt. Till områden dit UD avråder från att resa arrangerar vi inte resor. Det måste också, självklart, finnas vattenförsörjning, sophantering, infrastruktur, vägnät etc och passa in rent etiskt i Thomas Cooks utbud.
Uppfylls dessa krav börjar man undersöka produktionsförutsättningarna, det vill säga:

  1. Finns det en flygplats som kan hantera den flygmaskin vi tänkt använda oss av?
  2. Finns det tillräckligt många hotell/hotellbäddar som håller tillräckligt hög kvalité och viktigast av allt?
  3. Finns det intresse på resmålet att ta emot skandinaviska turister?

Andra kriterier varierar beroende på vilken kundgrupp man tänkt ska resa dit. Ett sol- och badresmål ska naturligtvis kunna erbjuda bra stränder, ett golfresmål bra golfbanor etc. Det bör också, oavsett, finnas lite aktiviteter/sevärdheter inom räckhåll, bra transportmöjligheter (taxi, bussar), lite affärer. Även prisnivån är viktig då svensken föredrar resmål där man får bra valuta för semesterpengarna.

Vem fattar beslut om att starta ett nytt resmål?

Det slutgiltiga beslutet fattas av Thomas Cooks koncernledning utifrån det underlag produkt- och produktionschefer tagit fram.

Hur lång tar det att öppna ett nytt resmål/ny destination från idé till dess att de första kunderna är på plats?

Det varierar, men från det att vi tagit beslut om att öppna resmålet tar det ca 1 – 1,5 år innan de första gästerna är på plats. Det ligger alltså mycket arbete och planering bakom, i många olika faser:

  1. Undersökningsarbetet som beskrivs i fråga 2
  2. Uppköp av flyg, hotell och lokal agent
  3. Faktainsamling till underlag för marknadsföring, både internt och externt
  4. Marknadsföring på webbar, i inspirationsmagasin, annonser, internt
  5. Insäljningsperiod, börjar ca sex månader innan första avresa

Vad är en lokal agent och hur samarbetar ni med dessa?

Vi samarbetar på alla våra destinationer med en lokal agent/partner. Agenten har lång erfarenhet av destinationen, bra kontakter och vet vilka lagar och förordningar som gäller. Det är också agenten som tillsammans med representanter från Thomas Cook väljer ut vilka hotell vi ska använda, vilka utfärder och transportmedel våra gäster ska erbjudas med mera.Våra agenter är oerhört viktiga för oss och samarbetet är mycket tätt.

Vilka ekonomiska risker innebär det för Thomas Cook att öppna ett nytt resmål/en ny destination?

Det varierar. Att öppna en ny destination innebär en större risk än att starta ett nytt resmål på en redan befintlig destination. Att flyga dit med charterflyg (våra egna flyg) innebär en större risk än att välja reguljärflyg eftersom vi då måste fylla hela flyget själva. Det gedigna förarbetet (se fråga 3) minimerar riskerna. Ett annat sätt att minimera risken och ”känna sig för” är att börja med ett reguljärflygsupplägg eller, om man startar chartertrafik, att dela flyget med en annan arrangör. På så sätt kan man känna av intresset på marknaden.

Hur och när utvärderas en ny destination? Om det gick bra eller inte?

En ny destinations/ett nytt resmåls framgångar mäts dels genom försäljningssiffror och dels genom egna frågeformulär som alla kunder får fylla i under hemresan från Thomas Cooks destinationer.
Försäljningssiffrorna ger snabbt en bild över om det fanns någon efterfrågan på den nya destinationen. Säljer det bra eller måste försäljningen hjälpas upp med sänkta priser, rabatter, annonsering etc. Vi bevakar ständigt våra försäljningssiffror för alla destinationer. Frågeformulären ger svar på resmålets och hotellens fortsatta potential. Var gästerna nöjda? Motsvarade semestern deras förväntningar? Kombinationen två faktorer av dessa avgör oftast ett nytt resmåls/en ny destinations framtid.

Vilka arbetar med att hitta och starta nya resmål?

På Thomas Cook har vi ett antal produkt- och produktionschefer som arbetar med detta. Produktchefen är den som ”hittar” nya resmål och tar ställning till hur stort vi ska satsa. Därefter tar produktionscheferna vid och köper in flyg, och hotell, letar upp en lokal agent etc och ser till att det blir en väl fungerande produkt.

Vad krävs för att bli produkt- eller produktionschef?

Gedigen erfarenhet av resebranschen, vår organisation och vad våra kunder efterfrågar och uppskattar. Thomas Cooks produkt- och produktionschefer har oftast börjat i vår utlandsorganisation och jobbat sig upp. Det är också viktigt att kunna räkna, och därför är en ekonombakgrund önskvärd.