Arbeta hos oss

Arbeta Sverige Top

Huvudkontoret

Vings framgångar har alltid varit starkt förknippade med våra medarbetare och med vår service utomlands och här hemma. För att lyckas krävs att vi är engagerade, omtänksamma och nytänkande. För att Ving ska vara det bästa företaget i resebranschen, både för våra kunder, samarbetspartners och anställda måste vi vara en fungerande helhet. Helheten förutsätter gemensamma värderingar som genomsyrar hela företaget. När vi rekryterar nya medarbetare letar vi efter personer som delar våra värderingar. Läs mer om våra värderingar.

På Ving finns stora möjligheter att utvecklas både professionellt och som människa. Den ena dagen är inte den andra lik då vi hela tiden påverkas av vår omvärld. Det innebär att vi ställer höga krav på flexibilitet, problemlösning och ansvarstagande.

För information om lediga tjänster på våra nordiska kontor eller utomlands, hänvisar vi till respektive hemsida.